ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Iwanusjka van Troybhiko Olaf Ismailoff Zarewitsch Springinsfeld Chiko v Brisonka Lord (Vöhringer) Lord v d Wildbahn Koldun v Silberhof
Mimose v Silberhof
Anka Hel Jagers-Meute Luz (Vest)
Katchar's Schöne
Brigit v d Jachthoeve Ethos v d Pelsjager Alexes v Vredewold
Planja Krasnoje Selo
Anjuschka v d Jachthoeve Rindo v Oldebert
Bijankaj v Renlustweelde
Contessa Springinsfeld Czardas v Waldeck Ballo v Waldeck Kyrill v Bergland
Maruschka v Waldeck am Perlacher Forst
Jasnaja v BaderseeNordstern Allwind
Juana v Bergland
Odessa's Maruschka Tichij Don Towarisch Ruski Czarewitsch v d Solitude
Ekhaga Kismeth Dascenca
Odessa's Njeba Czarewitsch v d Solitude
Zinja
Linda IsmailoffDojongai v Karaganda Dojan v Taschkent Lyskor Wergei Xakor Wergei
Silla Wergei
Otmena v Rappenhof Vasill Wergei
Baronesse Haus Berghütte
Batjuschka v KaragandaAswed v KaragandaAlexandro Hadschi Murat
Alma v.d. Opelstadt
Ilka Ismailoff Temoedzjin (Beusink)
Aloschka v Glückshof
Cleopatra Jasnaja Poljana Graf Alexander o. Angela Krüpe Condor Alexander Lohe's Bajazzo
Aida v Fürstendyk
St Nicol's Diana Alba v d Priemerschen Heide
Rune v Silberhof
Assy Monplaisir Aljoscha (Wursach) Koldun v Silberhof
Krassa Fee Wergei
Aluschka v d Hatz Tass
Angon Wursach
Bawa v Troybhiko [74] Troyka v Borjoschka Kosak Alexander Curac v Römerhügel Lord v d Wildbahn Koldun v Silberhof
Mimose v Silberhof
Alexandra V Dolgorouky Radames v Silberhof
Asta V Silberhof
Edonette Alexander Condor Alexander Lohe's Bajazzo
Aida v Fürstendyk
St Nicol's Diana Alba v d Priemerschen Heide
Rune v Silberhof
Joscha WilkajaDon v Isenburg Pierrot v Bergland Kyrill v Bergland
Cachucha v Bergland
Luna Allwind Rassnik Wergei
Quisla Wergei
Grischa Wilkaja Lord v d Wildbahn Koldun v Silberhof
Mimose v Silberhof
Adina Hel Jagers-Meute Luz (Vest)
Katchar's Schöne
Quisha v Speranski Ljasko v Troybhiko Troyka v Borjoschka Kosak Alexander Curac v Römerhügel
Edonette Alexander
Joscha WilkajaDon v Isenburg
Grischa Wilkaja
Nadja is Slonowaja Hajak is Slonowaja Jablochkov des Mariettes
Bonolayka v Minsk
Helanka vom Bergland Polongai Porchai Krasnoje Selo
Charis v Bismarkturm o. Zabel
Salva's Beare Casko v. Brisonka Lord (Vöhringer) Lord v d Wildbahn
Anka Hel Jagers-Meute
Brigit v d Jachthoeve Ethos v d Pelsjager
Anjuschka v d Jachthoeve
Salva's Amare Wjoega v Drogobits Krechet
Briasky Wilma v. Lewanoff
Maruschka's Annoeschka v FreybourghKosak Alexander
Maruschka v Freybourgh
Iwan Iwanovitsj van Troybhiko,  Male,  20.04.1984 (d.m.y)
Alena Zinar Florestan z Larisova o. Jadwiga Lipiec Lentay aus der Taiga Primas SpringinsfeldChiko v Brisonka Lord (Vöhringer) Lord v d Wildbahn
Anka Hel Jagers-Meute
Brigit v d Jachthoeve Ethos v d Pelsjager
Anjuschka v d Jachthoeve
Contessa Springinsfeld Czardas v Waldeck Ballo v Waldeck
Jasnaja v Badersee
Odessa's Maruschka Tichij Don Towarisch Ruski
Odessa's Njeba
Edle aus der Taiga Boris v d Troika Amurat v Treesenwald Arko v d Geiselquelle
Ascha v Tannenhof
Cosima v d Geiselquelle Koldun v Silberhof
Nadja Wergei
Chici aus der Taiga Borodin aus der Taiga Amurat aus der Taiga
Banja v Silberhof
Comtess Turgai Assow v Poetenhof
Agaschka Turgai
Beatrice z Larisova Corchai v d Kaiserplatz Batruk v d Hatz Ivo Rasmus Hero Rasmus
Elvira v Rasmus
Askania v d Hatz Tass
Angon Wursach
Utka Wergei Achill v d Rosenburg Koldun v Silberhof
Violetta Wergei
Eljana Wergei Xakor Wergei
Valjuscha Wergei
Ellen Carmen Jivita Calwarri z Neustejna Alan z Neustejna Alexander Razov z Garske Gardy
Holde-Quick Molodjez
Catja v Friedfeld Achill v d Rosenburg
Arista v Friedfeld
Aida Tosca z Moskevskeho chovu Amur v d Kaiserpfalz o. Kolpakova V.S Xakor Wergei
Xilla Wergei
Legina z Moskvy Zagar 1006/bp o. Zotova G.V. (ex. Sviridenko)
Astra o. Zhukov
ZinaidaTroyka F v Troybhiko Troyka v Borjoschka Kosak Alexander Curac v Römerhügel Lord v d Wildbahn
Alexandra V Dolgorouky
Edonette Alexander Condor Alexander
St Nicol's Diana
Joscha WilkajaDon v Isenburg Pierrot v Bergland
Luna Allwind
Grischa Wilkaja Lord v d Wildbahn
Adina Hel Jagers-Meute
Raskora Alexander o. Matheeusen Graf Alexander o. Angela Krüpe Condor Alexander Lohe's Bajazzo
Aida v Fürstendyk
St Nicol's Diana Alba v d Priemerschen Heide
Rune v Silberhof
Magali v Arenberghof Kosak Alexander Curac v Römerhügel
Edonette Alexander
Kilie v Arenberghof Ali v Wolferode
Anoeska v 't Heerenerf
Wilhenka Hoeve Waldaj Lewan v Drogobits KrechetBujan o. Lejbur S.G Vikhr' o. Engels kennel
Molva II o. Senechkin
Golubka 1011/bp o. Koblov M.P. Valday 1003/bp o. Gilyarov E.N
Yeruga o. Gilyarov
Manja v Drogobits Tarak (v d Efteling) Ethos v d Pelsjager
Anuschka's Anita v Hansinge
Katjah (v Kastel) Ethos v d Pelsjager
Nelly v Hen Fien d'Amour
Premolear's Ranoeska KrechetBujan o. Lejbur S.G Vikhr' o. Engels kennel
Molva II o. Senechkin
Golubka 1011/bp o. Koblov M.P. Valday 1003/bp o. Gilyarov E.N
Yeruga o. Gilyarov
Maruschka's Annoeschka v FreybourghKosak Alexander Curac v Römerhügel
Edonette Alexander
Maruschka v Freybourgh Alfridy's Clown v Vredewold
Mary's Hanna v Vredewold

Main page| Archives| Library| Search| Links| Field trials| Exhibitions| Biblioteka
Report an error

© 2016 borzoi-pedigree.com