ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Challenge Mythe Marinsky Mythe Mazeppa Gornostay of Addlestone Podar of Notts Chack Kozak of Shay Podar v Baikal
Blanda Achotnik
Achotnik of Shay Bedin Achotnik
Marie of Haywra
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Zara of Haywra Novikoff of Haywra
Zia of Haywra
Mythe Moya Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe MarovaWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe Marika Mythe IvanoffIvan of Rebma Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Nevarc Zelah Moscovy's Rhapsody
Kestor Nina
Mythe Vaga White Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Templewood Rynda Gornostay of Addlestone Podar of Notts Chack Kozak of Shay
Achotnik of Shay
Aureola of Llanfair Max
Zara of Haywra
Ariane O'Valley Farm Asmaley Pascholl Bedin Achotnik
Sascha Frisia Pascholl
Zoris O'Valley Farm Postrel O'Valley Farm
Oryol O'Valley Farm
Mythe PetchoraMythe Mazeppa Gornostay of Addlestone Podar of Notts Chack Kozak of Shay Podar v Baikal
Blanda Achotnik
Achotnik of Shay Bedin Achotnik
Marie of Haywra
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Zara of Haywra Novikoff of Haywra
Zia of Haywra
Mythe Moya Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe MarovaWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe Petroushka Gordey of Addlestone Chack Kozak of Shay Podar v Baikal Asmodey II Pershinskoi okhoty o. G.D. Nikolay Nikolaevich
Vlastra Ural
Blanda Achotnik Almadin Nikolskoi
Planja Pascholl
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Zara of Haywra Novikoff of Haywra
Zia of Haywra
Mythe Petrovna Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Ruth Ellen of Haywra Novikoff of Haywra Sparrowhawk of Addlestone
Marie of Addlestone
Sibylla of Haywra Ripley White Marquis
Ripley Zara
Ingrid of Fortrouge,  Female
Offsprings: Curio of Fortrouge
Mythe Marousia Mythe Mazeppa Gornostay of Addlestone Podar of Notts Chack Kozak of Shay Podar v Baikal Asmodey II Pershinskoi okhoty o. G.D. Nikolay Nikolaevich
Vlastra Ural
Blanda Achotnik Almadin Nikolskoi
Planja Pascholl
Achotnik of Shay Bedin Achotnik Almadin Nikolskoi
Planja Pascholl
Marie of Haywra King of Diamonds of Addlestone
Vaynor Perfection
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia Chack Bielaja
Kaja Pascholl
Sokolka Almaska Bran Alexandroff
Carina v Peterhof
Zara of Haywra Novikoff of Haywra Sparrowhawk of Addlestone
Marie of Addlestone
Zia of Haywra Courageous
Vaynor Perfection
Mythe Moya Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister Apostrophe
White Rose
Zia of Haywra Courageous
Vaynor Perfection
Mythe VolgaMoscovy's RhapsodyApostrophe
Ramsden Refrain
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)Cardigan Ransom
Mythe Vida
Mythe MarovaWhite Elegance Prime Minister Apostrophe
White Rose
Zia of Haywra Courageous
Vaynor Perfection
Mythe VolgaMoscovy's RhapsodyApostrophe
Ramsden Refrain
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)Cardigan Ransom
Mythe Vida
Mythe FeliaMythe Mazeppa Gornostay of Addlestone Podar of Notts Chack Kozak of Shay Podar v Baikal
Blanda Achotnik
Achotnik of Shay Bedin Achotnik
Marie of Haywra
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Zara of Haywra Novikoff of Haywra
Zia of Haywra
Mythe Moya Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe MarovaWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Mythe PlanzaGordey of Addlestone Chack Kozak of Shay Podar v Baikal Asmodey II Pershinskoi okhoty o. G.D. Nikolay Nikolaevich
Vlastra Ural
Blanda Achotnik Almadin Nikolskoi
Planja Pascholl
Aureola of Llanfair Max Cleou Hassia
Sokolka Almaska
Zara of Haywra Novikoff of Haywra
Zia of Haywra
Mythe Petrovna Mythe MaximWhite Elegance Prime Minister
Zia of Haywra
Mythe VolgaMoscovy's Rhapsody
Mythe Valda (Later Nevarc Valda)
Ruth Ellen of Haywra Novikoff of Haywra Sparrowhawk of Addlestone
Marie of Addlestone
Sibylla of Haywra Ripley White Marquis
Ripley Zara

Main page| Archives| Library| Search| Links| Field trials| Exhibitions| Biblioteka
Report an error

© 2016 borzoi-pedigree.com