ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Zar Peter v Liebenburg Derby Kidai Wuttki WuttkiArdagan Sport o. Gleboff Udaf o. GleboffKidai II o. SheremeteffKiday I o. Protasjeff
Kolpitsa o. Protasjeff
Zlodejka o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Podruzhka Gatchinskoi okhotySverkay Gatchinskoi okhotyNalyot Gatchinskoi okhoty
Vikhra Gatchinskoi okhoty
Cherkiza o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Otlika Sport o. GleboffUdaf o. GleboffKidai II o. SheremeteffKiday I o. Protasjeff
Kolpitsa o. Protasjeff
Zlodejka o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Podruzhka Gatchinskoi okhotySverkay Gatchinskoi okhotyNalyot Gatchinskoi okhoty
Vikhra Gatchinskoi okhoty
Cherkiza o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Strelka SaschaZlodey o. GolitsinPozhar o. G.D. Nikolay NikolaevichPodar o. Chebysheff V.NPorazhay o. Kareeff
Zlodejka Rataeff
Kasatka o. Stolypin
Strelka o. GolitsinSajgach o. GolitsinPodar o. Chebysheff V.N
Sajga o. Stroganoff
Nagradka II o. GolitsinVyruchai o. Golitsin
Kasatka o. Golitsin
Sasha IIIDemon-Kajman o. Josef RitterLebed' Waltsoff (Lebed' Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Golubka I o. OzeroffDanjar o. Ozeroff
Sajga o. Waltsoff D.P.
Sasha IINagrazhday o. Nemirovskiy (Ossipovitsch)Nakhal o. Gagarin
Lyotka II o. Gagarin
Sascha Pirmasens Hassan o. Piper
Cora o. Fridrich Karl Prusskiy
Milka Adas Gelria Ataman-Sieg o. Fusshöller Ataman Waltsoff (Ataman II Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.Ataman Valtsoff (Ataman Boldareff)
Podruga II Valtsoff (Podruga Obolenskiy)
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.Udaf Gagarin (Udaf Obolenskiy)
Zlodejka Kareeff S.S.(Zlodejka III Gatchinskoi okh
Almazka Ozeroff S.V.Lebed' Waltsoff (Lebed' Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Golubka Nikolaeff (Golubka II Ozeroff)Molodets o. Waltsoff D.P.
Lebyodka (Kasatka) o. Nikolaeff
Lubka o. ZelentsoffBojkiy o. Durasoff
Pozyomka o. FreymanPostrel II o. FrejmanZhuk o. Rogozin
Volna o. Frejman
Lyotka o. VoejkoffVikhr' o. Voejkoff
Yazva o. Voejkoff
Siegerin Kamtschatka Pylay o. BryukhoffLetay o. BrukhoffLebed' o. SheremetjeffKiday I o. Protasjeff
Obryva o. Sheremetjeff
Rusalka o. VyazemskiyPodar II o. Galitsin
Rusalka o. Lubarskiy
Zlodejka o. BryukhoffNajan o. ShteyertNajan o. Gagarin
Pulka o. Vederevskiy
Nega II o. KareeffLebed' II o. Kareeff
Nega I o. Kareeff
Milka o. DurnovoBuran o. ChevakinskiyZavladay o. LikhachoffAkh o. Nazimoff
Dogadka o. Nazimoff
Otmena o. ChevakinskiyPolkan o. Likhachoff
Otmena o. Kasperovskiy
Strelka o. DurnovoDogonay o. DurnovoDogonay o. Roshfor
Tamara o. Chevakinskiy
Ukrasa o. DurnovoZavladay o. Likhachoff
Otmena o. Chevakinskiy
Nimsor v Kurfürstenstein,  Male,  wh slvgrey marks,  01.01.1910 (d.m.y)
Krasowna v Kurfürstenstein Iwan Thorn Lantar Ohmann Nevzor Gatchinskoi Okhoty
Otlika Sport o. GleboffUdaf o. GleboffKidai II o. SheremeteffKiday I o. Protasjeff
Kolpitsa o. Protasjeff
Zlodejka o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Podruzhka Gatchinskoi okhotySverkay Gatchinskoi okhotyNalyot Gatchinskoi okhoty
Vikhra Gatchinskoi okhoty
Cherkiza o. GleboffPorazhay o. Protasjeff
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Olga (Imperator Rex) Udaff II o. KorotneffUdaff I o. KorotneffUbey o. KorotneffUbey o. Stakhovich
Shpilka o. Zavistovskiy
Vedma o. Goreloff
Likhodejka o. KorotneffUbey o. StakhovichStrelyai o. Gagarin
Beda o. Machevarianoff
Shpilka o. Zavistovskiy
Slava Schrott Demon-Kajman o. Josef RitterLebed' Waltsoff (Lebed' Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Golubka I o. OzeroffDanjar o. Ozeroff
Sajga o. Waltsoff D.P.
Mirza IIBillAdar
Olga II
Olga IVShirok
Mignon o. Prz.Fr.Carl
Cora (Pirmasens) Iwan WeissenburgOrloff (Strachwitz)Nagrazhday o. Nemirovskiy (Ossipovitsch)Nakhal o. GagarinUdaf Gagarin (Udaf Obolenskiy)
Zlodejka Rataeff
Lyotka II o. GagarinJarawiet o. Gagarin
Potekha o. Gagarin
Magda Russy Gaston Pascha I
Cora Vitesse o. Fridrich Karl Prusskiy
Polanka
Krassowa (Weissenburg) Demon-Kajman o. Josef RitterLebed' Waltsoff (Lebed' Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Golubka I o. OzeroffDanjar o. Ozeroff
Sajga o. Waltsoff D.P.
Bjelissma o. MarschallHarrasJarawiet o. Gagarin
Peres
Sascha Pirmasens Hassan o. Piper Demon-Kajman o. Josef RitterLebed' Waltsoff (Lebed' Gleboff)Aspid Valtsoff D.P.
Sudarka (Gleboff) o. Gagarin P.S.
Golubka I o. OzeroffDanjar o. Ozeroff
Sajga o. Waltsoff D.P.
Bjelissma o. MarschallHarrasJarawiet o. Gagarin
Peres
Cora o. Fridrich Karl PrusskiyNagrazhday o. Nemirovskiy (Ossipovitsch)Nakhal o. GagarinUdaf Gagarin (Udaf Obolenskiy)
Zlodejka Rataeff
Lyotka II o. GagarinJarawiet o. Gagarin
Potekha o. Gagarin
Mignon o. Prz.Fr.Carl

Main page| Archives| Library| Search| Links| Field trials| Exhibitions| Biblioteka
Report an error

© 2016 borzoi-pedigree.com