ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
Igor v d Emelenberg Maruschka's Petrov V Sjeco Maruschka v d Efteling Osip v Adel Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Amina v Vredewold Charly Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Mary v Vredewold Clown Beekaal
Lotka v Vredewold
Anuschka's Anita v Hansinge Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Anuschka v Lentevreugde Cilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal
Cilly v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai
Ruselka Krasnoje Selo
Maruschka v d Efteling Osip v Adel Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Amina v Vredewold Charly Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Mary v Vredewold Clown Beekaal
Lotka v Vredewold
Anuschka's Anita v Hansinge Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Anuschka v Lentevreugde Cilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal
Cilly v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai
Ruselka Krasnoje Selo
Kzilverwhite v ArensberghofAli v Wolferode Anuschka's Alva v Hansinge Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Anuschka v Lentevreugde Cilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal
Cilly v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai
Ruselka Krasnoje Selo
Chagama v MerdödyAmurat v Merdody вл. Clarence DeCraene Anselmi v Smoorenburg Arno v d Morgenstond
Lenny (Hoevenaren)
Antje v Urbanshof Edelmann d'Allabastro
Adina v Rosental
Banjani vom BerglandKyrill v Bergland Rasswet's Fanal
Fialka v Bergland
Shoka v Bergland Infant v Silberhof
Jaspis v Bergland
Anoeska v 't Heerenerf Alfridy's Charly v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Sonja v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Sonja's Alfridy v Vredewold Cilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal
Cilly v Vredewold
Sonja v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Anita of the Hanshill Wuttki Krasnoje SeloPolongai Porchai Krasnoje Selo Durak Deljanoff Krasnoje Selo
Moja Krasnoje Selo
Kaskade v Silberhof Götz v Silberhof
Ottij v Silberhof
Irene v Lentevreugde Osip v Adel Dimitrof v Vredewold
Amina v Vredewold
Anita v LentevreugdeCilly's Charly v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo
Petrov v d Adelweelde,  кобель
Потомки: Alexander v d Emelenberg
Chic Lady v t'Heerenerf Bagatha v t'HeerenerfAlfridy's Charly v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal L'Axel de SaratowRasswet's Nimbus
Wera de Roseneck
Utreha v Silberhof Rasswet's Lasso
Ptitschka v Silberhof
Sonja v Vredewold Aliaska v Guldenhof Panje Bielaja
Arsa's Chita
Nedda v Silberhof Podar Windsbraut
Burja Petrowa
Sonja's Alfridy v Vredewold Cilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Cilly v Vredewold Clown Beekaal
Lotka v Vredewold
Sonja v Vredewold Aliaska v Guldenhof Panje Bielaja
Arsa's Chita
Nedda v Silberhof Podar Windsbraut
Burja Petrowa
Anita of the Hanshill Wuttki Krasnoje SeloPolongai Porchai Krasnoje Selo Durak Deljanoff Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai
Ruselka Krasnoje Selo
Moja Krasnoje Selo Aless v Vredewold
Ruselka Krasnoje Selo
Kaskade v Silberhof Götz v Silberhof Woronof v Silberhof
Fackel v Silberhof
Ottij v Silberhof Rasswet's Orik
Otmena v Silberhof
Irene v Lentevreugde Osip v Adel Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold
Kampajola v Vredewold
Amina v Vredewold Charly Beekaal
Mary v Vredewold
Anita v LentevreugdeCilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal
Cilly v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai
Ruselka Krasnoje Selo
Felicite of the Hanshill Warsawa Krasnoje Selo Polongai Porchai Krasnoje Selo Durak Deljanoff Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai Achilles de la Félicité
Stepnjakov's Anna
Ruselka Krasnoje Selo Achilles de la Félicité
Czardas Krasnoje Selo
Moja Krasnoje Selo Aless v Vredewold Clown Beekaal
Kampajola v Vredewold
Ruselka Krasnoje Selo Achilles de la Félicité
Czardas Krasnoje Selo
Kaskade v Silberhof Götz v Silberhof Woronof v Silberhof Granat Ural
Lucia v Silberhof
Fackel v Silberhof Orlog v Silberhof
Zenith v Silberhof
Ottij v Silberhof Rasswet's Orik Rasswet's Nobler
Rasswet's Marotte
Otmena v Silberhof Arwed v Hohenfels
Lucia v Silberhof
Irene v Lentevreugde Osip v Adel Dimitrof v Vredewold Sonja-Iwan v Vredewold Clown Beekaal
Sonja v Vredewold
Kampajola v Vredewold Aliaska v Guldenhof
Nedda v Silberhof
Amina v Vredewold Charly Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Mary v Vredewold Clown Beekaal
Lotka v Vredewold
Anita v LentevreugdeCilly's Charly v Vredewold Charly Beekaal L'Axel de Saratow
Utreha v Silberhof
Cilly v Vredewold Clown Beekaal
Lotka v Vredewold
Grischa Gunetta Krasnoje Selo Stepnjakov's Nikolai Achilles de la Félicité
Stepnjakov's Anna
Ruselka Krasnoje Selo Achilles de la Félicité
Czardas Krasnoje Selo

Главная| Архивы| Библиотека. Раздел I. | Поиск| Ссылки| Полевые мероприятия| Выставки | Библиотека. Раздел II.
Сообщить о неточности

© 2016 borzoi-pedigree.com